Architectuur draait niet om stenen

Architectuur draait vooral om mensen! Een verrassende ruimte, een prettige werkplek of een welkom thuis. Als architect draag je een belangrijke verantwoordelijkheid bij de realisatie van een project.

Onze ervaring leert dat het mooiste resultaat wordt behaalt vanuit een nauwgezette samenwerking. Uiteraard staat hierin de samenwerking met de opdrachtgever centraal. Maar ook met gemeentelijke instanties, voorbereidende partijen en (onder)aannemers onderhouden we goede contacten. Hierin begeleiden en adviseren we onze opdrachtgevers steeds onafhankelijk.

Recentelijk hebben we met groot plezier gewerkt aan de renovatie en transformatie van een monumentaal Schoolgebouw naar 17 eigentijdse woningen. Daarnaast zijn we trots op de exclusieve villa’s die we realiseerden in Teteringen, Den Hout, Wouw en Roosendaal 

Terugkerende speerpunten bij deze projecten zijn een oorspronkelijke ontwerp benadering, doordachte detaillering en hoogwaardige bouwkundige kwaliteit. Maar bovenal de geslaagde samenwerking die we hadden met opdrachtgever, ontwikkelaar, gemeente, en uitvoerende partijen.

We onderzoeken graag samen met U de haalbaarheid voor (her)ontwikkeling of verkennen de mogelijkheden bij nieuwbouw. Maar U kunt ons ook benaderen voor kleinere projecten zoals een verbouwing of bijvoorbeeld maatwerk meubilair.