De samenwerking met een architect kent verschillende fasen.

1. Bepalen van de werkzaamheden

Misschien heeft u al voor het geven van de opdracht een compleet programma van eisen / wensen. Maar misschien wilt u ook alternatieven aangereikt krijgen waardoor u op andere, betere ideeën komt. Dit adviestraject kunt u vooraf als aparte opdracht geven, of opnemen als onderdeel van de hele opdracht.

2. Opdracht geven

Zodra het budget vastligt, ondersteunen we bij het niet overschrijden van dit budget. Daarom nemen we bij de opdracht in elk geval de volgende zaken op: Het budget (voor álle kosten); de planning; een globaal programma van eisen; de kwaliteit en de werkzaamheden van de architect.

3. Afstemming wensen en randvoorwaarden

Als architect kennen we de markt en de kosten, en zullen we beoordelen of uw wensen realistisch zijn in relatie tot het budget. Gesprekken hierover monden uit in een een globaal – en daarna definitief programma van eisen. Dit programma dient als basis voor het ontwerp.

4. Het ontwerp

Met tekeningen van de hele verbouwing, doorsneden, contouren en wellicht een maquette of 3D-presentaties wordt in deze fase globaal duidelijk gemaakt hoe het object er uit zal gaan zien. Het ontwerp vermeldt ook de te gebruiken materialen en geeft een globale kostenraming.

5. De voorbereiding

Met het ontwerp in de hand zullen we indien nodig een bouwvergunning bij de gemeente aanvragen. Een architect beschikt over de expertise en ervaring om discussies met de afdeling Bouwtoezicht op efficiënte wijze aan te gaan. Bovendien heeft een aanvraag al snel een streepje voor bij de beoordelaars van Bouwtoezicht en Welstand als een architect het indient. Ook voor hen is het prettig om met iemand te communiceren die weet waar hij het over heeft. Bij de bouwvoorbereiding hoort ook het maken van het zogenaamde bestek (de detailtekeningen). Op basis van dit document kunnen aannemers hun offerte uitbrengen.

6. De keuze voor de aannemer

Wie gaat er bouwen? Zone zuid architecten kan in deze fase meerdere geschikte aannemers vragen om een offerte uit te brengen. Ook kan besloten worden om één aannemer te benaderen. Bijvoorbeeld op aanbeveling van anderen, of omdat U goede ervaringen met hem heeft opgedaan. We zullen de offerte inhoudelijk beoordelen om te zien of het precies aansluit op het bestek.

7. De uitvoering

Zodra de verbouwing van start gaat, kan zone zuid architecten als bouwcoördinator optreden. Want hoewel alles vastligt, zal iemand toch in de gaten moeten houden of de betrokken partijen zich wel aan de afspraken houden. Worden inderdaad de juiste materialen gebruikt? Loopt alles nog steeds volgens planning? Is er niets vergeten? Als expert en ervaringsdeskundige zullen wij wekelijks op deze zaken toe zien.

8. De oplevering

Na alle voorbereiding en hard werken is uw droom gerealiseerd. Reden voor een feestje, maar niet voordat alles uitvoerig gecontroleerd is. De praktijk leert dat er vrijwel altijd iets ontbreekt of niet helemaal volgens de afspraken is opgeleverd. Middels een uitvoerige inspectie zijn we in staat om gebreken te constateren. Vervolgens zullen we met de aannemer bespreken hoe het zo snel mogelijk wordt opgelost.